HEKİM EĞİTİMLERİ

HEKİMLİKTE COACHİNG UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

Hekimlikte Coaching Uygulamaları Nasıl Yapılır?

Klinikte uzmanların gerek kendileri için ve gerekse asistanların istedikleri hedefleri belirlemesinde yardımcı olabilmek, daha çabuk sonuca ulaşabilmek için odaklanmayı sağlamak ve daha fazlasını başarmak için araç, gereç ve planlamanın sağlanması amaçlanmaktadır. Klinik ortamında oluşturulacak bu sinerjik katılımın hasta hekim ilişkisine katkıları tartışılacaktır.

Hekim Hasta İlişkisinde Duygusal Zekanın Önemi

Hekim Hasta İlişkisinde Duygusal Zekanın Önemi

Hasta, hasta yakını ve hekim ilişkisinde “duyguları ifade etme, anlama mizacı kontrol etme, bağımsızlık, uyum sağlayabilme, beğenilme, kişiler arası sorunları çözme, sebat, sevecenlik, nezaket, saygı …gibi duygusal nitelikleri betimlemenin” önemi ve katkıları amaçlanmaktadır.

Hekimlik ve Proaktivite

Hekimlik ve Proaktivite

Klinik ortamında hekimin gerek hasta ile ve gerekse hastalığın teşhisinde nasıl proaktif bir bakış sergileyebileceği irdelenecektir.

Hekimlikte Beden Diliyle İletişimin Geliştirilmesi

Hekimlikte Beden Diliyle İletişimin Geliştirilmesi

Hekim hasta ve hasta yakını ilişkisinde beden dilini bilinçli kullanabilmenin iletişim üzerindeki katkıları tartışılacaktır.

Klinikte Verimlilik Yönetimi

Klinikte Verimlilik Yönetimi

Klinik çalışmalarında ve hekimin mesleki uygulamalarında verimliliğin nasıl kontrol edilerek arttırılacağı ve bu sürecin nasıl yönetileceği tartışılacaktır.

Tıbbi Malpraktis

Tıbbi Malpraktis

Malpraktis nedeniyle suçlanan hekimin dava süreci öncesi ve dava sırasında yapması ve yapmaması gerekenler. Branşlara özel yaşanmış örnekler verilerek konular incelenmektedir.

Hekimlere Yönelik Diğer Haberler

Hekimlere Yönelik Diğer Haberler

  • Klinikte Stres ve Zaman Yönetimi
  • Zor Hasta ve Hasta Yakınıyla İletişim
  • Kötü Haber Nasıl Verilir?
  • Empatik İletişim
  • Hekimlikte Başarıyı Getiren Duygular

Eğitimler hakkında bilgi almak için


İLETİŞİME GEÇİN